Comfort-PRO SET4 Комплет синхр. откр. дверей (СFA171А)